Experter: EU bör utveckla en inre marknad för järnvägsindustrin

Den kinesiska tillverkaren av rullande materiel CRRC Zhuzhou Locomotive, ett dotterbolag till CRRC, köpte i 2019 Vossloh Groups affärsenhet Locomotives, ett i Tyskland baserat verkstadsföretag. Foto: Vossloh.

Gruppen europeiska järnvägsexperter har utarbetat flera rekommendationer till Europeiska kommissionen så att EU kan bevara det globala ledarskapet inom europeisk järnvägsindustri.

Alla dessa råd går på ett eller annat sätt i en enda riktning. Det gäller för att utveckla och stödja EU:s inre järnvägsmarknad.

Det bidrar till att göra försörjningen av den europeiska järnvägsindustrin mer effektiv, konkurrenskraftig och bättre rustad när det gäller att möta aktuella utmaningar.

Järnvägsexperterna levererade sina rekommendationer i en specialrapport som riktade sig till hela EU:s järnvägssektor, till medlemsländer, Europeiska kommissionen, europeiska standardiseringsorganisationer och andra EU-organ.

Rapporten omfattar tio politikområden, inklusive digitalisering, innovation, färdigheter och utbildning, inre marknad, standardisering, EU: s offentliga upphandlingar, EU: s stödmekanismer, tillgång till marknader och finansiering av små och medelstora företag, tillgång till internationell upphandlingsmarknad och immateriella rättigheter.

Fem viktiga punkter

- En stark inre marknad kommer att förbättra järnvägsförsörjningsindustrins konkurrenskraft, citerar Europeiska kommissionen ur rapporten.

Dokumentet betonar bland annat vikten av ett snabbt genomförande av det fjärde järnvägspaketet och behovet av att ytterligare främja användningen av kvalitetskriterier i samband med offentlig upphandling.

Rapporten uppmärksammar också en omvandling av det europeiska järnvägssystemet. Denna rekommendation föreslår implementering av innovationer inklusive det europeiska järnvägstrafikstyrningssystemet (ERTMS).

Dessutom uppmanar experterna att EU:s plan för program för hantering av kompetensbrister i järnvägssektorn antas skyndsamt.

Samtidigt bör järnvägscheferna och tjänstemännen inte glömma driftsättningen av klimatneutrala, energieffektiva och användarorienterade transportsystem. Det gäller särskilt järnvägsrelaterade projekt i städerna. Dessutom stöder rapporten förstärkningen av EU: s åtgärder att uppnå rättvisa globala villkor.

Kinesisk utmaning

I slutet av denna sommar köpte den kinesiska tillverkaren av rullande materiel CRRC Zhuzhou Locomotive, ett dotterbolag till CRRC, affärsenheten Locomotives i Vossloh Group, ett tyskbaserat verkstadsföretag.

Om förvärvet godkänns av EU:s konkurrensmyndigheter kommer den kinesiska tillverkaren att få tillgång till den europeiska järnvägsmarknaden. Men de europeiska leverantörerna står i sin tur inför en hel del problem och begränsningar när det gäller tillträde på den kinesiska marknaden.

Denna affär har redan orsakat många hetsiga diskussioner bland europeiska järnvägsproffs. Som en möjlig lösning föreslog förbundet Association of the European Rail Industry (UNIFE) att de europeiska institutionerna bör blockera kinesiska leverantörer från de europeiska förfarandena för offentlig upphandling.