Eurostar profiterar när resande söker alternativ till flyg

Augusti 2019 var en rekordmånad för Eurostar. Enligt företaget färdades drygt en miljon passagerare med tåg över kanalen under denna månad. Foto: Creative Common, kredit: theo-choi

Den ökade efterfrågan på hållbara resor öppnar för "en spännande tid" för höghastighetståget, Eurostar, säger företagets VD

Eurostar räknar med att starta en direkt järnvägsförbindelse mellan Amsterdam och London under kommande månaderna.

Servicen verkar ha gynnats av den starkt stigande efterfrågan på möjliga alternativ till flygresor - en trend som har lyfts fram i Eurostars reklamkampanj.

Eurostars verkställande direktör, Mike Cooper, sade att den växande efterfrågan på hållbara resor öppnar för "en spännande tid" när det gäller Eurostars höghastighetsservice.

- Vi har sett en positiv förändring under sommaren med en stark tillväxt när det gäller antalet nordamerikanska passagerare som nu väljer att resa med höghastighetståg, sade Cooper.

Även vissa flygbolag har bidragit till denna trend: det nederländska lufttrafikföretaget KLM har uppmanat sina passagerare att flyga mindre. KLM kommer att minska antalet dagliga flygningar mellan Amsterdam och Bryssel från och med nästa mars och erbjuda kunderna resor med höghastighetståg i stället.