Förhandlingsgrupper ska driva två stora finländska järnvägsprojekt

Planeringen av nya järnvägsförbindelser i Finland har inletts. Foto: VR

Finlands Kommunikationsministerium inleder förhandlingar om att bilda projektbolaget Entimmeståget till Åbo och projektbolaget Finlandsbanan. Projektbolagens ansvarsområde och uppgifter avses omfatta planeringen och finansieringen av spårprojekten fram till byggstarten.

I förhandlingarna om projektbolaget Finlandsbanan deltar följande parter:

Björneborgs stad, finansministeriet, Finavia Abp, Helsingfors stad, Helsingforsregionens trafik (HRT), Janakkala kommun (deltagandet bekräftas senare), Jyväskylä stad, Lahtis stad, Lojo stad, Riihimäki stad, Seinäjoki stad, Tammerfors stad, Tavastehus stad, Trafikledsverket, Vanda stad, Vasa stad och Uleåborgs stad.

I förhandlingarna om projektbolaget Entimmeståget till Åbo deltar följande parter:
Esbo stad, finansministeriet, Helsingfors stad, Helsingforsregionens trafik (HRT), Lojo stad, Salo stad, Trafikledsverket, Vichtis kommun och Åbo stad.

Förhandlingsgrupperna ska inleda sitt arbete så snart som möjligt. På grund av ärendets natur kan det inte fastställas någon exakt tidsfrist för förhandlingsgruppernas arbete. Målet är att förhandlingarna ska slutföras före utgången av 2019.

Vid förhandlingarna behandlas utgångspunkterna för planeringen av spårtrafikprojekten. Detta inbegriper bland annat de av parterna prioriterade alternativen för spårsträckningen och den eftersträvade servicenivån.