Arbetena på Norrbotniabanan rullar på

År 2024 kommer öppnar första sträckan, Umeå-Dåva för tågtrafik. Foto: Trafikverket

Planeringen för hur bygget av Norrbotniabanan första sträcka, Umeå-Dåva, ska ske börjar bli klar och under nästa år kommer vi börja upphandla entreprenörer för de stora jobben. Utöver 12 km järnväg ska Trafikverket bygga cirka 24 kilometer vägar - allmänna vägar, ersättnings- och servicevägar, 13 broar och en tunnel genom Ersmarksberget.

Redan idag pågår flera förberedande arbeten med att bygga ersättningsvägar och byggvägar vid bland annat Anumark. Ett annat arbete som skett i höst är att skyltar för Norrbotniabanans räddningsplatser på plats.

– Säkerhet är oerhört viktigt och som en tidig åtgärd har vi i samarbete med Räddningstjänsten valt att redan nu markera ut räddningsplatser. Skyltarna ger Räddningstjänsten exakta koordinatorer vid eventuell fara, säger Jan Lundberg, projektledare Trafikverket.

Under nästa år fortsätter de förberedande arbetena då Trafikverket bland annat ska flytta en kraftledning vid väg 364 och förhoppningsvis påbörja arbetet med några broar. År 2024 kommer den första sträckan, Umeå-Dåva, vara öppen för tågtrafik.