Tåghastigheterna kan ökas i New Yorks tunnelbana enligt preliminär rapport

MTA: s tåghastighets- och säkerhetsavdelning tror att hastigheterna i New Yorks tunnelbana kan ökas med upp till 50 procent. Foto: kredit: Marc A Hermann, MTA New York City Transit

New Yorks Metropolitan Transportation Authority (MTA) publicerade den 8 oktober preliminära undersökningsresultat, som har sammanställts av koncernens hastighets- och säkerhetsavdelning.

Resultaten visar att linjehastigheterna i vissa delar av New Yorks tunnelbana skulle kunna ökas med upp till 50 procent.

Studien, som genomfördes av ingenjörsföretaget STV med stöd från Transport Workers Union, kommer att slutföras i slutet av året 2019.

Arbetsgruppen har redan identifierat fyra kärnsträckor som skulle kunna ”stå ut med” högre hastigheter samtidigt som passagerarnas och anställdas säkerhet garanteras.

Hittills har arbetsgruppen undersökt banavsnittet mellan 14th Street och 34th Street-Penn Station när det gäller Seventh Avenue linjerna 1, 2 och 3 och sträckan 34th Street - Hudson Yards på Manhattan samt terminalavsnittet längs Flushing 7 Line.

- Våra nya tåg är betydligt bättre konstruerade än vår äldre flotta, och vi har nya spår och kontinuerligt svetsat järnväg, bättre vattendränering, förbättrad elektrisk service och sammanläkning, vilket innebär totalt att vi kan säkert öka hastigheterna utöver de som sattes för 20 år sedan, säger MTA verkställande direktör Veronique Hakim.