Deutsche Bahn ökar antalet internationella passagerartjänster

Alperna hägrar nästa år. I juni 2020 startar ICE 4-tågen att trafikera på linjen Berlin -Frankfurt - Karlsruhe - Basel - Bern - Interlaken. Foto: Creative Commons, kredit: Andi Graf

Deutsche Bahn (DB) planerar att sätta in sina nya ICE 4-höghastighetståg i service mellan norra Tyskland och Schweiz i och med införandet av den nya tidtabellen den 15 december.

Tågen kommer att ersätta de flesta av ICE 1-avgångarna som körs på rutten Hamburg - Frankfurt - Karlsruhe - Basle - Zürich - Chur.

I juni 2020 startar ICE 4-tågen att trafikera på linjen Berlin -Frankfurt - Karlsruhe - Basel - Bern - Interlaken.

DB har beställt 137 ICE 4-tåg från Siemens och dessa levereras i takt med ett tåg var tredje vecka. ICE 4 har högre antal sittplatser än tidigare typer av ICE-tåg och kan till och med transportera cyklar.

På annat håll kommer DB, i samarbete med Tjeckiska järnvägar (CD) och österrikiska federala järnvägar (ÖBB), att införa en ny Railjet-tjänst på sträckan Berlin - Dresden - Prag - Wien - Graz i maj 2020.

Det kommer att bli för första gången som Railjet kör till Berlin och därmed återupptar den österrikiska järnvägsoperatören sin service på denna rutt.

Från och med sommaren 2020 kommer restiden mellan Berlin och Warszawa att minska med 30 minuter. Denna EuroCity-service tar för närvarande sex timmar.

Deutsche Bahn utökar också koncernens nattjänst den 15 december. DB kommer att införa nya InterCity-nattåg på linjerna Zürich - Berlin och Zürich - Hamburg. Tågen kommer att samordnas med Nightjets sovvagnståg som bedrivs av österrikiska ÖBB.

Förutom den nya linjen Rostock - Berlin - Dresden med InterCity-service, kommer DB att sätta in flera ICE-tåg på linjen Berlin - Erfurt - München och Berlin - Braunschweig - Frankfurt, och köra fler Sprinter-tåg (ecpress) med limiterat antal stopp och även konventionella InterCity tåg på korridoren Hamburg - Rhine Ruhr för att kunna öka erbjudandet med 15 procent.

Från och med slutet av 2021 planerar DB  för första gången bedriva trafik med 30-minuters turtäthet med ICE-tåg mellan Hamburg och Berlin.