Renessans för nattågen i Centraleuropa

ÖBB:s nattåg, NightJet vid stationen i Wien. Sammanlagt erbjuder ÖBB 18 egna nattlinjer och i samarbete med några andra, främst östeuropeiska, järnvägsbolag är man uppe i nästan 30 linjer. Foto:

Efter många års stiltje attraherar nattågen i Centraleuropa igen fler passagerare. Mycket av tillväxten hänger på ett österrikiskt bolag som under de senaste åren, mot trenden, har satsat på nattåg.

Från centralstationen i Wien går tåg i alla riktningar. Österut mot Slovakien och Ungern, söderut mot Italien och västerut mot Schweiz och Tyskland.

Nattåget NightJet är en medveten satsning som har gjort de österrikiska statsjärnvägarna ÖBB till det största bolaget på nattrafik i Europa.

Samtidigt som många andra järnvägsbolag, till stor del eller helt, har avvecklat nattågstrafiken har man i Österrike hållit fast vid sina nattåg.

Där Deutsche Bahn gjorde förlust på nattågen har österrikarna fått passagerarsiffrorna att stiga.

Ifjol hade de österrikiska statsjärnvägarna sammanlagt 1,6 miljoner passagerare på sina nattågslinjer, från bland annat Hamburg till Zürich, från Berlin till Wien och från Wien till Rom.

Tyngdpunkten för den egna verksamheten ligger på Österrike, Tyskland, Schweiz och Italien.

Sett till det totala antalet passagerare på fjärrtågen, som ifjol för ÖBB:s del uppgick till närmare 37 miljoner (närtågen inräknade var antalet passagerare 261 miljoner), är förstås nattågens andel fortfarande rätt liten, men man ser att det håller på att ändra.

Där debatten om klimatet redan direkt syns i stigande passagerarsiffror överväger man nu också i grannlandet Schweiz och till om med i Tyskland att igen satsa på nattrafik.