Politisk oenighet om höghastighetsjärnvägen

Allianspartierna vacklar om höghastighetstågen. Arkivbilkd

Kristdemokraternas partistyrelse som har svängt och driver på för att stoppa snabbtågen. Tidigare har Moderaterna meddelat att man inte omförhandlar överenskommelsen i januariavtalet.

– Det här var ju en av Alliansens viktigaste vallöften kommenterar Tomas Eneroth (S) til TT.

Nu kräver Miljöpartiet kräver att Liberalerna backar, annars hotas hela samarbetet mellan regeringen och de två stödpartierna.

”Höghastighetsbanorna riskerar att tränga undan andra nödvändiga infrastruktursatsningar och därför så föreslår vi en omsvängning”, säger partisekreteraren Peter Kullgren till DI.

Redan tidigare har frågor om finansiering av banorna varit aktuella inte minst har Trafikverket tagit fram ett budgetalternativ för långsammare höghastighetståg. Kostnaden för höghastighetsjärnvägen uppskattas till minst 200 miljarder kronor.