SJ förbättrar pendlingsmöjligheter i Dalarna

Flera förbättrade pendlingsmöjligheter i Dalarna under 2020. Foto: SJ

Från och med augusti inför SJ timmestrafik Mora-Borlänge i samarbete med Tåg i Bergslagen och Region Dalarna. Syftet är att skapa goda pendlingsmöjligheter och få fler att välja kollektivtrafik istället för bil.

– Att kunna både påbörja och avsluta arbetsdagen på ombord på tåget som är ett tryggt och klimatsmart alternativ till bilen borde locka många. Idag har alla TiB-tåg wifi vilket underlättar för jobbpendling, säger Martin Drakenberg,

Bergslagspendeln, Ludvika-Fagersta-Västerås, får förbättrade anslutningstider i Västerås med tågen till/från Stockholm. Idag är det cirka 30-45 minuters bytestid, under 2020 blir det cirka 10-15 minuter.

– Det känns mycket bra att få till denna väldigt efterlängtade förändring och förhoppningsvis lockar det fler till att vilja pendla, säger Martin Drakenberg.

Under 2020 kommer SJ dessutom att trafikera Bergslagspendeln med Sjs dubbeldäckare. Möjligheten att använda dubbeldäckaren gäller emellertid för just tidtabellen under 2020 och är inte att betrakta som ett permanent trafikupplägg.

Förbättrade pendlingsmöjligheter på Dalabanan då ordinarie tidtabell förlängs till och med 12 juli. Tidigare började sommartidtabellen direkt efter midsommar, men sommartidtabellen blir nu förkortad till fyra veckor med start från och med 13 juli.

– Det har varit mycket efterfrågat av dalfolk som pendlar till Uppsala/Stockholm. Vi hoppas att fler nu ska kunna både arbeta och semestra sommartid utan att behöva ta hänsyn till hur tågen går, säger Martin Drakenberg.