Trafikverket rustar upp järnvägen i Ängelsberg

Trafikverket utför spårarbeten i Ängelsberg. Foto:Trafikverket

Mellan den 4 och 7 oktober utför Trafikverket spårbytesarbeten på spår i centrala Ängelsberg. Man gör det för att skapa en säkrare och mer robust järnväg.

Trafikverket kommer bland annat att byta sliprar och lägga ny räls. Trafikverket byter även ut makadamen, den krossade stenen längs spåren. Stora maskiner kommer att finnas på spåren, och man kommer arbeta dygnet runt under dessa dagar. Tågen påverkas inte av arbetet utan går enligt tidtabell.