100-årig järnvägsbro stängs för trafik

Järnvägsbron i Vänersborg har sprickbildningar. Foto: Lars Bergström

Den över 100 år gamla järnvägsbron i Vänersborg stängs för järnvägstrafik från måndagen den 30 september fram till onsdagen den 30 oktober på grund av reparationer. Det handlar om sprickbildningar som måste åtgärdas.

Sprickor i järnvägsbron upptäcktes första gången 2005 och sedan dess har bron stått under ständig bevakning med återkommande inspektioner och på senare tid också kameraövervakning. Under årens lopp har sprickorna reparerats kontinuerligt, men svetslagningarna har orsakat nya sprickor i det gamla spröda stålet.

– Vid vår senaste inspektion såg vi att sprickorna växt snabbt och blivit så pass stora att vi måste göra en större reparation som kommer att ta fyra veckor att genomföra, säger Christer Ahlin, avdelningschef Underhåll i Väst på Trafikverket.

Från och med den 30 september är tågtrafiken inställd på sträckan Uddevalla-Öxnered- Vänersborg. Det påverkar tågen på linjen Uddevalla-Herrljunga-Borås samt Göteborg-Vänersborg.