Förbättrade arbetssätt ska snabba upp evakuering av passagerare

En fejkad kontaktledning lades på spåren, något elektrikerna fick ta sig an när de anlände. Foto: Sara Lindström. Foto: Trafikverket

Sedan i våras övar Trafikverket och tågoperatörer på förbättrade arbetssätt, som vid tågstopp ska snabba upp evakueringen av passagerare. Ett hjälplok snabbar också upp röjningen av spåret. Nu har den andra skarpa övningen genomförts i Skåne.

Ett Öresundståg hade ställts till förfogande för tågstoppet mellan Åstorp och Kattarp. Det lågtrafikerade enkelspåret passade bra att öva på i ett par timmar utan att störa ordinarie trafik. Personerna på tåget visste att något skulle hända, men inte vad. Bland dem fanns lokföraren och ett 25-tal personer från bland annat Trafikverket och SJ, som agerade resenärer. 

– Scenariot var att de kom från Malmö och skulle till Helsingborg, men en nedriven kontaktledning gjorde att det blev spänningslöst. Vi simulerade detta genom att lägga en fem meter lång ledning över spåret, så att lokföraren stannade och anropade, berättar Göran Holmberg, övningsledare och ansvarig för pilotprojektet i Syd. När felavhjälparna från Infranord rings in sker det helt skarpt, de kände inte till övningen i förväg. 

Den här gången var långt fler resenärsstatister med än tidigare. Deras uppgift var – förutom att bli evakuerade – att utvärdera hur de togs om hand och fick information. En av dem var Jonas Höök, trafiksäkerhetssamordnare vid SJ Trafikledning.

– Jag kände mig väl omhändertagen av tågpersonalen och med de rutiner som järnvägsföretaget satt upp. Ombordpersonalen informerade om fordonets begräsningar, till exempel att strömmen snart skulle komma att försvinna på tåget, och vilka förnödenheter som då går förlorade. Ur ett evakueringsperspektiv uppfyllde dagen mina förväntningar, säger Jonas.