Dags för Elmia Nordic Transport Infrastructure

Elmia Nordic Transport Infrastructure är en ny mässa om transporter. Foto: Elmia

Elmia Nordic Transport Infrastructure är en ny mässa om transporter, transportslagsövergripande infrastruktur, intermodalitet och samhällsbyggande. Hur ska fler godstransporter flyttas över till järnväg för att säkra Sveriges miljömål i transportsektorn? Hur ser framtidens transporter och infrastruktur ut? Hur ska Trafikverket använda det rekordbelopp som satsas på den svenska infrastrukturen? Hur ska branschen lösa det stora behovet av kompetensförsörjning? Och hur kan de nordiska ländernas samarbete ge unika fördelar för en gemensam transportstrategi?

Frågorna är många – platsen är en och samma. Den 8 – 10 oktober är det dags för transportbranschens viktigaste mötesplats för alla som på olika sätt arbetar med transporternas infrastruktur – två mässor och en konferens på Elmia i Jönköping.

Elmia Nordic Rail är en unik internationell mötesplats och kunskapsnav för alla som arbetar med järnvägstransport. Här möts konsulter, tjänsteföretag, fordonstillverkare, systemleverantörer och banbyggare för att ta del av nyheter och utbyta erfarenheter om produkter och lösningar inom järnvägstransport.

Konferensen Elmia Nordic Future Transport Summit är den självklara platsen för spännande debatter och diskussioner om infrastruktur och transport. Konferensen har fyra teman om strategiska framtidsfrågor.