Största mötesplatsen för infrastruktur i Norden

Foto: Christer Wiik

Järnvägen och framtidens infrastruktursystem i Norden har varit fokus den här veckan då Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport arrangerats.

– Mässorna har en mycket stor betydelse för branschen. Dels för industrin, dels som diskussions- och nyhetsforum när det gäller infrastruktursatsningar, säger projektledare Jörgen Nyström.

Elmia Nordic Rail är Nordens största samlingspunkt för järnvägsbranschen. Tillsammans med Elmia Future Transport – som fokuserar på intermodala lösningar – bildar mässorna en central mötesplats.

– Det är ingen överdrift att säga att alla är här. Bland deltagarna finns såväl de främsta industri- och logistikföretagen som representanter från statliga myndigheter, branschorganisationer, universitet och högskolor, men också politiker, säger Jörgen Nyström.

– Branschen behöver denna mötesplats där man fokuserar på affärer och där viktiga nyheter presenteras. Men mässorna är också ett mycket livligt diskussionsforum och vi satsar hårt på att fortsätta vara nummer 1 även i detta sammanhang, fortsätter han.

Konferensdelen under mässan har innehållit 143 seminarier, däribland åtta nyckelseminarier. Bland annat presenterade Trafikverket sin helt färska rapport om hur kapacitetsproblemen i det svenska järnvägsnätet bör åtgärdas. Vinterproblematiken på järnvägen har också varit i fokus, liksom höghastighetsbanor med anledning av att detta är något Trafikverket utreder.

Jörgen Nyström ser nu fram mot 2013 då Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport arrangeras nästa gång.

– Tendensen är att vi fortsätter att växa, men en succé är inget vi tar för givet. Vi lägger därför ny kraft på lyfta mässorna ytterligare, säger Jörgen Nyström.

 

Fakta Nordic Rail 2011 Antal utställare: 283 Antal besökare: 4 015 Antal seminarietillfällen: 2 876 Antal representerade länder: 39 Antal deltagare på mötesplatsen: 5 637