Åter dags för Nordic Rail

Nordic Rail, Nordens största järnvägsmässa äger rum på Elmia, Jönköping. Foto: Elmia

Nu slår Nordens ledande järnvägsmässa, Nordic Rail, upp portarna för tionde gången. Den 8-10 oktober samlas den nordiska järnvägsbranschen på Elmiamässan i Jönköping. På årets mässa står flera nyheter på agendan. En matchmaking mellan Trafikverket och dess entreprenörer, ett nytt seminarieprogram och en galamiddag är några av höjdpunkterna.

 En av nyheterna på årets mässa är att vi har förändrat upplägget på mässans konferensdel.  Vi erbjuder ett komprimerat seminarieprogram där vi fördjupar oss mer i respektive ämne. Tidigare år har vi genomfört ett huvudseminarium, i år satsar vi istället på ett nyckelseminarium varje konferensdag.  I feedbacken från förra mässan tyckte många besökare att det arrangerades för många intressanta seminarier parallellt. Det har vi tagit fasta på genom att fokusera på ett fåtal relevanta och högintressanta ämnen, säger Jörgen Nyström, projektledare för Nordic Rail.

 I seminarieprogrammet finner man bland annat en programpunkt kring framtidens infrastruktur, där infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd medverkar. På seminariet diskuteras bland annat den svenska och den norska transportplanen. På onsdagen arrangeras ett seminarium om EU:s fjärde järnvägspaket, som förespråkar tydliga gränser mellan trafikaktörer och spårhållare i hela EU.

 Seminarier om ERTMS och tågkaos

Torsdagens nyckelseminarium på temat ”Tågkaos- myt eller verklighet?” går till botten med de svarta tidningsrubriker som ofta genereras vid exempelvis spårfel och andra incidenter i järnvägstrafiken.

- Vi ställer oss frågan om det verkligen är så illa ställt med den svenska järnvägen som det sägs. På seminariet diskuteras även de problemområden som finns och vilka åtgärder som krävs. Ett annat intressant seminarium behandlar ERTMS, European rail traffic management system, ett område där Sverige är ledande, säger Jörgen Nyström, som även rekommenderar besökare att ta en titt på de kostnadsfria utställarseminarier som arrangeras runtom på mässan.

Mässan, som sedan 1995 arrangeras vartannat år, attraherade 2011 drygt 6000 besökare.40 procent av dem var internationella. Bland besökarna fanns såväl politiker som näringsliv och branschexpertis. Nordic Rail arrangeras i år för tionde gången. Det firas bland annat med en galamiddag på onsdagkvällen. På programmet står en trerättersmiddag och underhållning med bland annat Magnus Carlsson, Sarah Dawn Finer och Jessica Andersson. Hittills är drygt 500 biljetter sålda till galamiddagen. På förra mässan såldes 2400 biljetter till den traditionella buffémiddagen. Till galamiddagen finns drygt 1600 biljetter.

 Komplettera med ett besök på Future Transport

Parallellt med Nordic Rail arrangeras transportbranschens möteplats Future Transport. Det är en transportmässa med fokus på övergripand infrastrukturella utmaningar. På mässan diskuteras bland annat hur framtidens globala transportnoder kan komma att se ut och vilka krav som ställs på framtidens transportsystem, oberoende av trafikslag.  Många besökare på Nordic Rail passar också på att besöka Future Transport.

Den 9-10 oktober arrangerar Trafikverket matchmakingdagar på mässan. Bakgrunden till initiativet är att Trafikverket söker fler anbudsgivare till sina infrastrukturprojekt. Sedan ett par år tillbaka arbetar Trafikverket för att öka antalet leverantörer och matchmakingen, som Nordic Rail arrangerar i samarbete med Swerig, är ett led i den satsningen.

Möjlighet till enskilda möten med Trafikverket

Det är ofta ett stort steg för utländska bolag att etablera sig på den svenska marknaden. På matchmakingeventet ges såväl svenska som utländska aktörer en möjlighet att träffa och lära känna presumtiva samarbetspartners och öka sin kännedom kring vilken kompetens Trafikverket efterfrågar i sina kommande infrastrukturprojekt.

- Matchmakingen inleds med att Trafikverket presenterar förutsättningarna för mellan åtta och tio pågående och framtida infrastrukturprojekt runtom i landet. Deltagarna får fylla i formulär kring vilket företag de representerar och vilken typ av kunder och  samarbetspartners de söker. Därefter gör vi vårt bästa för att matcha ihop företag som kan ha gemensamma intressen. Vi gör ett schema för individuella möten företagen emellan. Vi räknar med ett femtiotal deltagande företag hoppas även att ge besökande företag möjlighet  att ha enskilda möten med Trafikverket under dessa dagar, säger Jörgen Nyström.