Järnvägens besiktningsverksamhet behöver uppdateras

Mätning av spårvidd ingår i underhållsbesiktningen. Foto: Göran Fält

Besiktningsverksamheten är en mycket viktig del av tillståndsbedömningen för järnvägen och utgör underlag för när och var åtgärder behöver sättas in i anläggningen i syfte att bibehålla lång livslängd, samt för att kunna hantera risker för uppkomna fel.

De styrande dokumenten är nu i stort behov av en uppdatering, vilket bl. a. uttryckts både internt och externt. Ett verksamhetsutvecklingsprojekt avseende säkerhets- och underhållsbesiktningarna bedrivs därför där Jonas Larsson, chef för järnvägssystem/tillstånd spår, är sponsor. Internt har samtliga teknikområden deltagit i arbetsgrupper och som remissinstans. Entreprenörer har involverats genom informationsmöten och som remissinstans.

De större förändringar som planerasbehöriga besiktningsmän för bana, signal och el införs både för säkerhets- och underhållsbesiktning är att driftsäkerhet flyttas från säkerhetsbesiktning till underhållsbesiktning, processer tas fram, som beskriver besiktningen samt hur åtgärder till följd av besiktningsanmärkningar ska genomföras samt att teknikspecifika kravdokument tas fram, för de anläggningsdelar som ska besiktigas.

Ett underhållskontrakt ska väljas ut där detta ska testköras, preliminärt i början av 2020 för att sedan, efter utvärdering, införas i samtliga underhållskontrakt.