Thomas Silbersky tillförordnad vd för SJ Norge

Thomas Silbersky, går in som tillförordnad vd för SJ Norge. Foto: SJ

SJs direktör för internationella affärer, Thomas Silbersky, går in som tillförordnad vd för SJ Norge från den 13 september. SJ har fått uppdraget att köra tåg på norska Dovrebanen och Nordlandsbanen samt de fem underliggande sträckningarna, den så kallade Trafikkpakke 2, från sommaren 2020 och åtta år framåt, med option på två års förlängning. Inför detta pågår förberedelser för fullt.

– Jag har från första början haft en central roll i både upphandlingen och uppstart av etableringsprojektet. Att jag nu direkt kliver in som tillförordnad vd innebär att vi kan ytterligare kraftsamla för att skapa en framgångsrik etablering av trafiken, säger Thomas Silbersky. Rekrytering av en ordinarie vd kommer att påbörjas för att vara på plats under våren 2020.

Avgående vd för SJ Norge, Bendek Maartmann-Moe, är kvar i en central position i etableringsarbetet och kommer nu fokusera på att skapa bästa förutsättningar inför trafikstart sommaren 2020.