Infranord ökar kapaciteten på Västkustbanan

Västkustbanan får dubbla järnvägsspår. Karta: Trafikverket

Infranord och Implenia har träffat en överenskommelse gällande byggnation av dubbla järnvägsspår på Västkustbanan i syfte att öka kapaciteten.

Infranords uppdrag blir att ansvara för bana-, el-, signal- och telearbete (BEST) på Västkustbanan mellan Hamra och Varberg, cirka 8 kilometer dubbelspår varav drygt tre av dessa ska gå i tunnel under Varberg.

Det är mycket glädjande att det nu står helt klart att Infranord som underleverantör till Implenia fått uppdraget att ansvara för BEST-delarna i detta prestigefyllda infrastrukturprojekt säger regionchef Jörgen Jumark.

Den nya anläggningen skall vara klar 2024, därefter följer rivning av befintlig anläggning fram till projektslutet 2025. Projektet består av två faser där entreprenadkontraktet för fas två nu är påskrivet.