Fel att skrota järnvägs­utbyggnaden

Vi behöver utbyggnad av tillförlitlig kapacitet, både för person- och godstrafik menar debattörerna på SVD Debatt. Foto: SJ

Det är fel att skrota utbyggnaden av höghastighets­järnväg menar ett antal debattörer på SVD debatt.

Den nya politiska majoriteten säger nej till att bygga vad man kallar ”höghastighets­järnväg” med motiveringen att man vill satsa på befintlig järnväg.  Detta tyder på att ledande trafik­politiska företrädare för den nya riksdags­majoriteten inte har förstått grund­läggande samband inom järnvägen eller transport­sektorn i sin helhet. Vad man säger nej till är i själva verket tillförlitliga tågtransporter i framtiden, menar debattörerna.

Vad vi behöver är en utbyggnad av tillförlitlig kapacitet, både för person- och godstrafik. Det är behovet av ökad tillförlitlig kapacitet som är bakgrunden till planerna på nya stambanor. Det är inte i första hand behovet av snabba förbindelser mellan Stockholm, Göteborg och Malmö som är avgörande. Allra viktigast är att skapa snabba och tillförlitliga tåg till och från de 14 planerade mellan­stationerna.

Det behövs generellt ökade satsningar på landets transport­infrastruktur. Det gäller både underhåll och utveckling. Statens satsningar enligt nu gällande tolvårsplan ‒ för både väg, järnväg och sjöfart ‒ är betydligt mindre som andel av BNP än de satsningar som gjordes under 1960- och 70-talen på enbart vägtrafik. En rationell och kostnads­effektiv utbyggnad av järnvägen kräver en ordnad långsiktig finansiering.

Vi behöver nu snabba beslut om utbyggnad av svensk järnväg. Ledtiderna för att bygga ny infrastruktur är långa, så vi kan inte bara vänta och se. Politikerna måste sätta sig in i frågan med utgångs­punkt i fakta och erfarenhet. Agera nu!

Evert Andersson, professor emeritus i järnvägsteknik, KTH
Nils Brunsson, professor i företagsekonomi, Uppsala universitet
Christer Ljungberg, grundare och senior advisor konsultföretaget Trivector
Per Lundin, biträdande professor i teknikhistoria, Chalmers tekniska högskola