Trafikverket skärper kontrollen av behörighetsutbildningar

Trafikverket uppmärksammar att alla utbildningsföretag inte tar sitt uppdrag på allvar. Foto: Trafikverket

Säkerheten är avgörande vid arbete i spårmiljö. Därför är det viktigt att alla som arbetar på och intill Trafikverkets anläggningar får rätt grund- och repetitionsutbildning så att de har rätt behörighet för det arbete som ska utföras.

Trafikverket har uppmärksammat att alla utbildningsföretag inte tar sitt uppdrag på allvar. Därför arbetar man med att se över utbildningskraven för lärare och elever. Trafikverket ansvarar för att ge lärarna de verktyg som de behöver för att utbilda dagens och framtidens "rallare".

Det gäller att alla lärare är behöriga, så att utbildningen är giltig för att ha behörighet att arbeta i Trafikverkets anläggningar.