Nyutvecklat högtalarsystem gör stationsmeddelanden förståeliga

Holoplot har utökat tester av företagets innovativa högtalarsystem till underjordiska S-Bahn-stationen vid Frankfurt am Mains centralstation. Foto: DB -kredit Phillip Trocha

Oförståeliga meddelanden på järnvägsstationer är ett problem för passagerare överallt, särskilt när man reser i ett okänt område, utomlands eller när det uppstår förseningar.

Företaget Holoplots VD Roman Sick förklarade nyligen för nyhetssajten International Railway Journal hur ett nyutvecklat högtalarsystem kan minska dessa problem till ett minimum.

Vid en konferens för ett par år sedan inledde Holoplot samarbetet med tyska järnvägsoperatören Deutsche Bahn och tre år senare stod detta Berlin-baserade företag inför lanseringen av en produkt som enligt tillverkaren kan betecknas som ett paradigmskifte när det gäller stationsmeddelanden.

Med hjälp av flera högtalare kan Holoplot styra ljudet på samma sätt som man riktar en ljusstråle, vilket gör att vissa meddelanden kan riktas mot olika bestämda områden på en viss perrong eller plattform utan att ”ödslas” för andra plattformar eller blandas med andra meddelanden.

Systemet utvecklades ursprungligen inte specifikt för järnväg, utan det härrör från rumslig ljudteknologi i 3D, som har utvecklats under flera decennier.

- Problemet beror på det sätt som vi förnimmer ljud idag, exempelvis med stereon som ställs in med den klassiska vänster- och högerhögtalaren, som man använder i konsertsalar eller i form av andra applikationer, och som återger inte alls ljud så som vi upplever det i verkligheten, förklarar Holoplots VD, Roman Sick.

- Vårt mål var att utveckla en teknik som replikerar samma ursprungliga våglängd och klang som produceras i verkligheten.

- Vi har en enda monokälla, till exempel en person som pratar, ett piano som spelas, en helikopter som flyger. Samtliga är så kallade monokällor som skapar ljudet från ett objekt, konstaterar Roman Sick.

- Vårt mål var att bygga en teoretisk modell av så kallad vågfältsyntes, ett begrepp som har funnits i nästan 20 år inom forskning, och som ett par institut har byggt sin forskning på.

- Trots att tekniken har redan utvecklats till viss del, var den hittills inte praktiskt användbar i en verklig applikation på grund av behovet av att installera flera små högtalare i 360 ​​graders radie runt lyssnaren för att kunna alstra effekten. Istället beslutade Holoplot att utveckla ett eget system som kunde skapa en front av ljudvågor med hjälp av högtalare som installerades i ett enda skåp.

Holoplot, som började utveckla hårdvaran, programvaran och algoritmerna 2011, utökade antalet forskare till ett litet team under 2013, innan företaget var i stånd att påskynda utvecklingen år 2017.

Året därefter marknadsfördes den första produktserien under varumärket Orion. Den unika högtalardesignen med en mängd små sonder inuti som möjliggör en ny kontrollnivå över ljudutbredningen.