Deutsche Bahn Network vill höja spåråtkomstavgifterna

När det gäller transporter av järnvägsgods och fjärrgående passagerartrafik vill DB Network ha en höjning av spåråtkomstavgifter med 2,4 procent. Foto: Creative Commons, kredit hpgruesen

Tyska infrastrukturförvaltaren, DB Network, kommer i oktober att ansöka om höjning av avgifter för spåråtkomst hos landets statliga myndighet för järnvägsnätet (BNetzA), för år 2021.

När det gäller transporter av järnvägsgods och fjärrgående passagerartrafik vill DB Network ha en höjning på 2,4 procent och en ökning av avgifterna med 1,8 procent ifråga om spåråtkomst till lokal passagerartrafik.

DB Network säger att man ”förväntar sig ett beslut från BNetzA om de föreslagna 2021-spåråtkomsthöjningarna i slutet av november 2019.”

DB Network meddelade att företaget följer en policy att inte överföra prisökningar för tillhandahållande, modernisering och utbyggnad av järnvägsnätet under år 2019 till passagerare i form av högre biljettpriser.

DB säger att den planerade höjningen med 2,4 procent för frakt- och långväga passagerartrafik i form av högre åtkomstavgifter återspeglar BNetzAs beslut förra året att inte helt genomföra de prishöjningar som hade begärts av tågoperatören Deutsche Bahn för tidsplanen 2019–20, då BNetzA beslutade att flytta bördan från gods till passagerare i fjärrgående tåg.

DB säger att tidigare har skillnaden mellan ansökta och godkända spåråtkomstavgifter skapat osäkerhet på marknaden.

- Om man jämför de begärda avgifterna för 2021 med de godkända avgifterna för åren 2019-20, resulterar detta i en oproportionerligt stor höjning för gods- och långväga passagerartransporterna," säger DB.

Detta är särskilt fallet för frakt, eftersom BNetzA beslutade att sänka avgiftshöjningarna för godsåtkomst under 2018.