Klart med tunnelbana genom Solna

Detaljplan för tunnelbana genom Solna färdig. Foto: Solna Stad

Detaljplanen för utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden via Hagastaden och Södra Hagalund beslutades av kommunfullmäktige den 26 augusti 2019. Med beslutet om detaljplan i kommunfullmäktige ger Solna stad klartecken till utbyggnaden av tunnelbanan från Odenplan till Arenastaden, via Hagastaden och Södra Hagalund. Planen omfattar tunnlar och anläggningar under mark samt tillhörande anläggningar ovan mark, som till exempel entrébyggnader.

– Beslutet om detaljplan är en milstolpe för utbyggnaden av ny tunnelbana genom Solna och en förutsättning för en hållbar stadsutveckling. Nya bostadskvarter, torg och förskolor växer fram i anslutning till de tunnelbanestationerna, vilket också bidrar till stadens medfinansiering av utbyggnaden av tunnelbanan och den nya stationen Södra Hagalund, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

Den nya gula linjen utgörs av sammanlagt fyra kilometer långa spårtunnlar från Odenplan till Arenastaden. Tre nya stationer byggs på sträckan: Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden.

Utbyggnaden av tunnelbanan från Odenplan till Arenastaden via Hagastaden och Södra Hagalund är ett resultat av förhandlingar mellan Staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Solna stad inom ramen för Stockholmsförhandlingen. Inriktningen är att Solna stad medfinansierar utbyggnaden av den nya tunnelbanelinjen med 600 miljoner kronor och utbyggnaden av tunnelbanestationen Södra Hagalund med 650 miljoner kronor.

Stadens medfinansiering finansieras i sin tur genom bidrag från planerade och pågående byggprojekt för nya bostäder och arbetsplatser i anslutning till den nya tunnelbanan. Bidragen för medfinansiering uppgår i nuläget till 553,8 miljoner kronor, för undertecknade exploateringsavtal. Därutöver tillkommer bidrag i ett antal principöverenskommelser vad gäller planerade byggprojekt i anslutning till tunnelbanan.