Nederländska NS rapporterar om stark tillväxt under första halvåret

Turister vid Amsterdams centralstation. Under 2018 kom det 19 miljoner turister till denna stad med 850 000 invånare. Och besökarnas antal ökar stadigt. Amsterdam borgmästare Femke Halsema räknar med 29 miljoner år 2025. Orsaken är bland annat billiga och goda järnvägsförbindelser. Foto: Markku Björkman

Nederländska järnvägsoperatören (NS) meddelade nyligen att företagets prognoser för första halvårsresultatet överträffades avsevärt.

Passagerarkilometrarna ökade med 4,6 procent, jämfört med tidigare prognostiserad tillväxt på 1,9 procent.

Tillväxttakten är till och med högre på vissa större järnvägsstationer som Rotterdam Central, Amsterdams Centralstation och Amsterdams flygplats Schiphol.

En betydande del av ökningen beror på den kraftigt ökade turismen i Amsterdam.

Passagerartillfredsställelsen förbättrades enligt undersökningar med 88 procent jämfört med 84 procent under första halvåret 2018.

På grund av det ökande antalet passagerare uppmanar NS landets regering att avsätta mera finansiella medel för anskaffning av rullande materiel för att möjliggöra inköp av längre eller mer frekventa tåg.

Enligt nederländska nationella Marknads- och kapacitetsanalysinstitutet (NMCA), kommer landets järnvägsnät troligen att nå dess yttersta kapacitetsgräns år 2027.

NS förutspår att om tillväxten fortsätter i samma takt under resten av året som under det första halvåret i år kommer linjenätet att nå kapacitetsgränsen två år tidigare.

Enligt regeringens prognos beräknas den årliga tillväxten uppgå till 1,4-1,9 procent per år.

För internationella fjärrgående tjänster rapporterar NS en tillväxt på mellan 10 procent och 20 procent för destinationer som Bryssel, Paris, Frankfurt och London.