Nederländska NS anskaffar nya tåg med högre kapacitet

Nederländska tågoperatören NS:s äldre DDZ-tåg med dubbeldäck kommer bytas ut. Foto: Wikimedia, kredit: Frans Berkelaar

Nederländska järnvägsoperatören NS har inlett en anbudsprocess, som går ut på att beställa en helt ny flotta av elektriskt drivna tåg med hög kapacitet. Dessa kommer att ersätta NS:s befintliga DDZ-tåg.

Anbudsprocessen och urvalet av de nya tågens potentiella leverantörer avslutas senast 2022.

- Dessa 150 till 160 meter långa 2-våningståg kommer att öka kapaciteten och förbättra tillgängligheten på den nederländska järnvägen, säger tågens tillverkare.

NS hänvisar till nationella marknads- och kapacitetsanalysinstitutet, NMCA:s prognoser som visar att passagerarantalet på det nederländska järnvägsnätet kommer att öka markant under de kommande åren, vilket kräver massiv utökning av den befintliga tågflottan.

- Vi måste även se framåt i tiden, då fler och fler passagerare reser med tåg. Äldre DDZ-tåg med dubbeldäck måste bytas ut. Även om vi för närvarande har betydligt färre passagerare på grund av koronaåtgärderna, är vi beredda på tillväxt på längre sikt, säger NS-direktören på avdelningen för ny utrustning, Roel Okhuijsen.

- Eftersom köpet av ett nytt tåg är en process som tar cirka sju år väljer NS att starta anbudet nu. Som vanligt kommer ett slutligt beslut om de tåg som ska beställas fattas först efter att denna första etapp har slutförts, förklarar Okhuijsen.

Beställningen kommer att bestå av tåg som kan komma upp till hastigheter runt 160 km/h.

NS anser sig behöva totalt 30 000 sittplatser tillsammans med ett alternativ för ytterligare tåg så att antalet platser kan utökas till 80 000 fram till år 2036. Ordern kommer också att innehålla likartade tåg för gränsöverskridande trafik.