NS erhåller 15 års trafiktillstånd för Nederländska kärnnätet

Nederlandse Spoorwegen (NS) är det största statliga järnvägsbolaget med persontågstrafik i Nederländerna. De använder järnvägsspår och annan infrastruktur som sköts av ProRail, som tidigare brukade vara en del av NS. Foto: Alstom

Den nederländska regeringen har meddelat att man kommer att tilldela tågoperatören NS en 15 år lång koncession för drift av passagerartrafik inom landets viktiga kärnnät från och med införandet av en ny tidtabell i december 2024.

Planen, som tillkännagavs av statssekreteraren för ministeriet för infrastruktur, Stientje van Veldhoven, är en del av strategin som för närvarande håller på att utvecklas av den nederländska regeringen.

Syftet är att omstrukturera den nederländska marknaden för persontrafik och för att öka konkurrensen på järnvägen.

Statssekreteraren gav uttryck åt infrastrukturministeriets ambition att öka attraktiviteten inom kollektivtrafiken, ett område där järnvägen spelar en allt större roll.

Beslutet om att tilldela NS koncessionen för det huvudsakliga linjenätet motiveras med behovet av stabilitet och kvalitet, samtidigt som NS:s prestanda betecknas som utmärkt. Enligt den nederländska regeringen skulle en anbudsprocess om kärnnätet vara för riskabelt och komplicerat, med potentiellt negativa effekter för passagerare och skattebetalare.

Tågtrafiken på höghastighetslinjen HSL-syd skulle ursprungligen ha beviljats genom en separat koncession, men höghastighetsoperationen integrerades i kärnnätet genom en koncession under 2015.