Järnvägsoperatören DB investerar i digital efterfrågeanalys

Teralytics teknik gör det möjligt för DB att analysera orterna där efterfrågan högst och där ökad kapacitet är mest nödvändig, så att koncernen kan bättre anpassa tågtjänsterna efter efterfrågan. Foto: Michael Gaida

DB Digital Ventures, Deutsche Bahns tyska dotterbolag som marknadsför nya digitala affärsmodeller, har meddelat att företaget investerar i Teralytics, en schweizisk start-up, som använder anonymiserad mobildata för att ge information om allmän passagerarbeteende som kan användas för att analysera efterfrågan.

I sitt strategiprogram "Strong Rail", som publicerades i juni 2019, berättar DB att man tänker fördubbla antalet långväga passagerare till 260 miljoner per år och öka antalet resande till ytterligare en miljard passagerare när det gäller lokalt linjenät. DB säger att den ser en vidsträckt potential och framtid när det gäller skapandet av ett omfattande förutsägelsessystem av det slag som erbjuds av Teralytics.Systemet kommer också att vara användbart vid störningar, säger Sabina Jeschke, DB:s styrelseledamot för digitalisering och teknik.

- Om ett tåg stannar framför stormfällda träd idag, vet vi inte hur många passagerare som sitter på tåget, och det är okänt vilka destinationer dessa passagerare är på väg till, säger Jeschke.

​​​​​​​- Förhållande-baserad big data-analys tillsammans med artificiell intelligens, gör att vi kan fatta speciellt fokuserade beslut för att anpassa tågens schemaläggning eller skapa ersättningstjänster efter kundernas behov i händelse av en störning.

- Med hjälp av aggregerad och anonymiserad mobildata kan vi se hur resenärer rör sig och vilka transportmedel de använder, säger Teralytics VD, Alastair MacLeod.

​​​​​​​- Om vi ​​på detta sätt kan arbeta tillsammans med DB för att stärka den klimatvänliga järnvägssektorn, har vår verksamhet även ett socialt värde.