Presenterar Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt

Oslo-Sthlm 2.55 kan förverkligas genom brukarfinansiering. Foto: Oslo-Sthlm 2.55

På onsdag arrangerar Oslo-Sthlm 2.55 ett seminarium i Arendal där bolaget presenterar hur en snabbare järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna kan förverkligas genom brukarfinansiering.

- Det som gör det här projektet så unikt är att staterna inte skulle behöva betala för de nya järnvägslänkar som behöver byggas för att minska restiden mellan Oslo och Stockholm till mindre än tre timmar. Investeringen bär sig genom att de som använder järnvägen också betalar för infrastrukturen, säger Jonas Karlsson, vd för Oslo-Sthlm 2.55.

Idag tar en tågresa mellan Oslo och Stockholm över fem timmar och 1,4 miljoner flygresor görs istället mellan huvudstäderna varje år. Om restiden med tåg kortas till under tre timmar skulle över en miljon flygresenärer flytta till tåget från flyget – det skulle dessutom generera ett stort antal nya resenärer samtidigt som det regionala resandet skulle förbättras avsevärt. Effekterna för samhället och klimatet skulle vara påtagligt positiva.

– Våra utredningar visar att restidsförbättringen skulle ge tåget en så pass stor marknadsandel att det är möjligt att finansiera huvuddelen av järnvägen med de intäkter som det skulle generera. På trettio år skulle Norge och Sverige få igen investeringen och därefter skulle förbindelsen ge inkomster till statskassan, säger Jonas Karlsson, vd Oslo-Sthlm 2.55.

Oslo-Sthlm 2.55 har tillsammans med några av de största aktörerna inom området under ett arbetat med att visa att det är möjligt och kommersiellt lönsamt. Om den svenska och norska staten skulle bilda ett gemensamt bolag och lånefinansiera investeringen blir kalkylen än mer lönsam eftersom det är ännu billigare för staten att långa pengar än vad privata aktörerna har möjlighet till.

Just nu ökar intresset för förbindelsen på båda sidor gränsen och allt fler ser den potential och nytta som projektet innebär. Näringslivet vill komma igång med bygget och både Trafikverket och Jernbanedirektoratet arbetar just nu med viktiga planeringsprocesser som syftar till att förbättra befintlig infrastruktur.

– Allt fler får upp ögonen för det här projektet och Trafikverket i Sverige tar med perspektivet om en bättre förbindelse mellan huvudstäderna när man nu planerar för att förbättra järnvägen i stråket. Det som krävs nu är ett ökat samarbete mellan våra länder för att förbindelsen ska bli verklighet. Under vårt seminarium under Arendalsuka i Norge kommer vi diskutera det tillsammans med ledande norska politiska företrädare på infrastrukturområdet, säger Jonas Karlsson.