Ishavsbanan ska gå via Sverige

Narviks järnvägsstation på vinter. Den nya finländska regeringen planerar att öppna ett alternativt järnvägsförbindelse för finsk gods- och passagerartrafik ända fram till norska Narvik vid ishavets strand. Foto: Wikipedia, kredit: Randwick

Den förra finländska regeringens projekt att bygga en järnvägslinje mellan Rovaniemi och norska Kirkenes stupade redan vid planeringsskedet. Nu planerar statsminister Antti Rinnes nya regering att försöka på nytt med en ny strategi, berättar Helsingforstidningen Hufvudstadsbladet, HBL.

Det nya projektet kallas egentligen inte för en "Ishavsbana", i alla fall nämner regeringsprogrammet ingenting om det. I stället talas det om en elektrifiering av banavsnittet mellan Kemi och svenska Haparanda. Detta skulle dock i praktiken öppna vägen för finsk gods- och passagerartrafik ända fram till norska Narvik vid ishavets strand.

Avsikten med elektrifieringsprocessen är att svara på de behov som det från början var tänkt, att Ishavsbanan skulle svara på. Enligt uppgifter från vanligen väl informerade källor planerar den finska regeringen inga andra Ishavsbanerelaterade projekt.

Enligt HBL planerar före detta mobilspelutvecklaren Peter Vesterbacka och hans bolag FinEstBay Area Developments att på uppdrag av Lapin Liitto återuppliva regeringen Sipiläs begravda ishavsbaneidé. Enligt bolages talesperson Kustaa Valtonen ändrar den nya regeringens plan inte på FinEstBay Area Developments egna projekt.

Den gamla Ishavsbanan väckte skarp kritik bland annat från samiska organisationer som ansåg att den skulle förstöra natur och renbetesmarker och hota samernas traditionella kultur och försörjning.