Westbahn tar över RegioJets tekniska uppgifter i Österrike

Westbahn-tåg på väg till Salzburg, Österrike. Foto: Flickr..kredit: Maxime Espinoza

Österrikiska järnvägsoperatörerna Westbahn och RegioJet har undertecknat ett avtal vilket ger Westbahn rätt att ta över tjeckiska RegioJets ”tekniska operationer” i Österrike på de internationella banavsnitt som förbinder Wien, Brno och Prag.

Sedan deras lansering i december 2017 har dessa tåg körts mellan Wien Hbf (centralstation) och den tjeckiska gränstationen vid Břeclav av Graz-Köflacher Bahn. Enligt RegioJet har "samarbetet med GKB varit mycket professionellt och bidragit till en verklig succé".

RegioJet har även utvecklat sitt samarbete med Westbahn inom andra områden, inklusive gemensam drift av ett biljettkontor vid Wien Hbf och försäljning av biljetter via företagens internetkanaler. Därmed framstår det fortsatta samarbetet som ett logiskt drag när det gäller att överföra ansvar för Wien - Praha-verksamhet.

Från och med tidtabelländringen den 15 december 2019 kommer Westbahn-förare och chefer ta över ansvaret för att driften av RegioJet-tågen i Österrike. Kundtjänst och biljettkontrollfunktioner kommer fortfarande att tillhandahållas av RegioJet-anställda under hela resan.