Edmonton ska förlänga pendelstågslinjer

Edmonton har utsett AECOM att sköta den inledande projekteringen av den föreslagna, men ännu så länge ofinansierade, pendeltågslinjerna från stadens centrum till Mill Woods, Southeast Line, och West Line till Lewis Estates.

Kontraktet, som är värt 35,5 miljoner dollar, omfattar totalt 27 kilometer dubbelspår, varav cirka 0,8 kilometer skulle vara i tunneln och omkring 1,6 kilometer på förhöjda spår. I kontraktet ingår bland annat 29 stationer och en drifts- och underhållsanläggning.

Projekteringsfasen beräknas vara klar i september 2013. Detta ska ge en mer exakt uppskattning av kostnaderna för hela projektet, som uppskattas till omkring 2,3 miljarder kanadensiska.