LTU koordinator för europeiskt miljardprojekt

Foto: Leif Nyberg

En viktig utmaning för de 80-tal europeiska parter som deltar i det LTU-ledda projektet Arrowhead är att utveckla intelligenta kullager till järnvägsvagnar så att de effektivt mäter sin egen hållbarhet och varnar inte bara lokföraren och Trafikverket utan även leverantörerna av nya kullager - innan hjulen på vagnarna går sönder. På så sätt kan kostsamma tågstopp förhindras.

Projektet är tänkt att starta 2013 och ska pågå i fyra år. Budgeten är stor, närmare på en miljard kronor, eller 100 miljoner euro, vilket gör projektet till det största forskningsprojektet inom sitt område i Europa. I projektet Arrowhead som leds av LTU deltar bland andra ledande europeiska leverantörer av automationslösningar och betydelsefulla processindustrier som Siemens, Schneider, Metso och Honeywell.

– Det är mycket betydelsefullt att LTU får ta ledningen för vad som är ett av Europas största forsknings- och innovationsprojekt, säger Professor Jerker Delsing, vid Luleå tekniska universitet som utsetts till ledande koordinator av projektet.

Forskningresultaten från Arrowhead kommer därför att visas genom ett antal demonstrationer, inte bara i Europa utan även i övriga världen. Utmaningen i forskningsprojektet är att få olika tjänstemetoder att samverka så att de fungerar med varandra, så kallad Tjänstebaserad Arkitektur. Det innebär exempelvis att när en inbyggd sensor i kullagret på en järnvägsvagn själv varnar att den är på väg att gå sönder ska den kunna kommunicera detta till hela kedjan, inte bara till föraren av loket och Trafikverket - utan direkt till leverantören av ett nytt kullager. För detta krävs ny och komplicerad teknik.

– På LTU har vi tidigare undersökt delar av dessa forskningsproblem bland annat i samarbete med SKF och lyckats mycket bra. Nu får vi möjlighet att leda ett projekt där man satsar på att undersöka problemen betydligt bredare och djupare, säger Jerker Delsing.

För LTU specifikt innebär projektet att 25-30 miljoner kommer universitetet till del till EISLAB, Avdelningen för drift, underhåll och akustik och Avdelningen för arbetsvetenskap.