Bättre tillgänglighet i Oslos tunnelbana

Station Jernbanetorget är en av de stationer i Oslos tunnelbanenät som ingår i plattformsupprustningen. Foto: Christer Wiik

Flera norska intressorganisationer som företräder landets funktionshindrade har länge eftersträvat bättre tillgänglighet i Oslos tunnelbanesystem.

Kritiken har hörsammats och nu ska därför, i en första etapp, flera plattformar i centralt placerade stationer i Oslos T-banenät justeras för att minska höjdskillnaderna mot tågens insteg. I samband med detta skall även nya halkskydd monteras på plattformarna. Stationerna som berörs i denna etapp är: Tøyen, Grønland, Stortinget samt Jernbanetorget.

Projektet beräknas kosta cirka 17,6 miljoner norska kronor och skall vara avslutat innan utgången av 2012.