Förstudie om Öresundsmetron påbörjas

Öresundsmetron är ett steg närmare att bli verklighet. Malmö stad och Köpenhamns kommun har nämligen beslutat att gemensamt ansöka om pengar från EU till en förstudie om projektet.

Förutom byggtekniker och driftsanalyser ska man i förstudien titta på olika modeller och deras betydelse för Malmö och Köpenhamn. Det handlar bland annat om att undersöka om metron bör vara en pendel mellan två stationer eller om den ska dras djupare in i städerna.

Man ska också titta på hur den korta restiden mellan stadskärnorna, endast 15 minuter, påverkar tillväxten, arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Öresundsmetrons tillkomst skulle kunna innebära att en del av den lokala trafiken flyttas bort från Öresundsbron, vilket gör att man i förstudien också vill undersöka vilka behov det finns av stopp med höghastighetståg vid Kastrup.

– Öresundsmetron skulle väva samman kollektivtrafiken i Köpenhamn och Malmö på ett helt nytt sätt. Det leder till förkortade restider för alla som bor och arbetar på ömse sidor av sundet. Därför tror jag verkligen på det här projektet och gläds åt att en förstudie nu ska påbörjas, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.