Kontrakt klart för ny höghastighetsbana i Frankrike

Ett 25-årigt OPP-kontrakt (offentlig-privat samverkan) har nyligen undertecknats  för finansiering och byggande av en 60 kilometer lång höghastighetslinje förbi Nîmes och Montpellier. De undertecknande parterna var Réseau Ferré de France och Bouygues Construction. Arbetet kommer att utföras av konsortiet OC'VIA. Till konsortiet hör också bolagen Colas, Spie Batignolles och Alstom.

Enligt överenskommelsen kommer konsortiet  bidra med 1,5 miljarder euro till den beräknade kostnaden för projektet som är 2,3 miljarder. Cirka 60 kilometer höghastighetsbana och 20 kilometer anslutande förbindelser ska byggas. 11 banker förväntas låna ut 1 miljard euro till projekten under byggskedet.

Långsiktig finansiering värd cirka 840 miljoner euro kommer att tillhandahållas av Caisse des Dépôts och Europeiska investeringsbanken för att refinansiera 80 procent av skulderna under driftsfasen av koncessionen, som får lägre ränteinbetalningar tack  vare garanterade inkomster från RFF. Andra partner som stödjer projektet är EU, franska staten, regionen Languedoc-Roussillon och städerna Nîmes och Montpellier.

Förarbeten inleds i år och byggandet ska vara i full gång i slutet av 2013. Linjen förväntas öppna i december 2017. Enligt RFF projektet kommer att generera ca 6 000 direkta arbetstillfällen under den femåriga byggtiden, varav 7 procent viks åt ”personer med svårigheter” på arbetsmarknaden