RZD ska rusta upp järnvägsringled runt Moskva

Lilla järnvägsringleden i Moskva.

Det statliga ryska järnvägsbolaget RZD meddelar att de planerar att rusta upp och komplettera Moskvas Stora järnvägsringled fram till 2015. Gods som tas på järnväg kommer när ringleden står färdig att flytta ut från centrala Moskva. Projektet är en del av programmet "Strategi för utveckling av järnvägstransporterna i Ryssland fram till 2030", som försenats på grund av att det saknat finansiering. Kostnaden för projektet beräknas till 1,4 miljarder rubel.

Förutom det projektet överväger RZD att renovera Moskvas Lilla järnvägsringled samt järnvägen till flygplatsen Domodedovo, som är en av Rysslands mest trafikerade järnvägar och förbinder huvudstaden med dess största flygplats. Behovet av att uppgradera den banan har vuxit sedan Domodedovoflygplatsen moderniserats och antal passagerare beräknas öka från 20 miljoner idag till drygt 39 miljoner 2020.