RZD registrerar tillväxt inom passagerar- och godstrafik

På järnvägsstationen i Voronesh. Foto: Creative Commons, kredit: Victoria Borodinova

Ryska järnvägsbolaget RZD publicerade nyligen företagets trafikstatistik för 2018. Rapporten som offentliggjordes den 9 januari i år, visar en ökning av passagerantalet på 3,4 procent och en volymökning på 2,2 procent.

Det totala passagerarantalet på RZD:s järnvägsnät nådde 1,155 miljarder resor under 2018, med volymer som ökade med 5,2 procent till 129,3 miljarder passagerar-kilometer. Detta inkluderar en ökning på 5,7 procent när det gäller fjärrtågtrafik, vilket uppgick till 96,2 miljarder passagerar-kilometer och en ökning med 3,7 procent på regionala och förortslinjer, som uppnådde sammanlagt 33,1 miljarder passagerar-kilometer.

Fraktvolymen på RZD-nätverket ökade till 1,29 miljarder ton eller 3304 miljarder ton-kilometer.

Koltransporterna ökade med 4,6 procent till 374,9 miljoner ton, medan metallurgiska malmer ökade med 5,7 procent till 116,7 miljoner ton.