Ny vd i Scandinavian Track Group

Thomas Blomberg blir från och med 1 september 2012 ny koncernchef och vd i Scandinavian Track Group AB. Tomas Sjöblom, som innehaft befattningen sedan starten och som är en av grundarna av STG, har själv varit pådrivande för att finna en ny koncernchef och vd för att kunna ägna sig åt marknadssidan.

STG beslutade tidigt att det är lättare att rekrytera ny koncernchef och vd till STG med en ägare som Polaris än att försöka rekrytera en branschkunnig marknadschef. Tomas Sjöblom kommer fortsättningsvis, att ha en central roll som marknadschef och ingå i bolagets styrelse och ledningsgrupp.

STG är en av de ledande underentreprenörerna inom underhåll och service av det svenska järnvägnätet. Bolaget med dotterbolag omsätter cirka 250 miljoner kronor.

Thomas Blomberg är 52 år och för närvarande vd i DalaFrakt och Logistik AB som är ett transport- och logistikbolag i Dalarna. Thomas har dessförinnan ett förflutet som bland annat. Produktionschef för Borlänge Energis Infrastruktur. Thomas är utbildad som Väg- och Baningenjör.