Trafikverket bekämpar ogräs i spår

Foto: sxc.hu

Nu ska Trafikverket börja bekämpa ogräs på vissa järnvägssträckor. Det sker för resenärernas och personalens säkerhet. Medlet som används är miljögodkänt och biologiskt nedbrytbart.

Att hålla järnvägen någorlunda fri från växtlighet är en säkerhetsfråga. Att det görs på rätt sätt är en miljöfråga. Tåg ska kunna bromsa utan att glida på vegetation, lokförare måste se signaler och hinder och Trafikverkets personal ska kunna besiktiga anläggningen. Vegetation i spåret är dessutom en brandrisk.

– Ingen ska behöva tvivla på att järnvägen är ett säkert och miljöanpassat transportmedel, säger Ann-Cathrine Berggren, förvaltningsledare med ansvar för vegetationsfrågor på Trafikverket.

Trafikverket har prövat olika alternativ, men hittills är kemisk bekämpning det enda som har fungerat tillfredsställande. Det medel som används är Roundup bio. Den aktiva substansen glyfosat används inom trädgårdar och jordbruk. Medlet är godkänt av Kemikalieinspektionen och av Trafikverkets kemikalieråd. Det angriper enbart växter och bryts ned biologiskt.

För bekämpningen på sträckorna används ett specialbyggt tåg. Besprutning sker inte vid vattentäkter eller övergångar, inte heller när det regnar eller blåser mycket. För att störa trafiken så lite som möjligt sker ogräsbekämpningen delvis nattetid.

Vissa driftsplatser med regelbundna växlingsrörelser och kända arbetsmiljöproblem kopplade till ogräs kommer också att bekämpas. Där kommer fyrhjuling och handspruta att användas.

Trafikverket kontaktar berörda kommuners miljökontor i god tid före bekämpningen för dialog om vilka områden som ska undantas.