Fryksdalsbanan stängs av under sommaren

Foto: Johannes1979

Fryksdalsbanan fortsätter att rustas upp under 2012. Banan stängs av för all trafik från den 13 juli till 14 augusti. Trafikverket ska då förstärka banans bärighet, byta spår och växlar samt installera ett nytt ställverk. Vidare ska tre broar repareras.

Totalt satsar Trafikverket 105-110 miljoner under 2011 och 2012 för att förbättra Fryksdalsbanan. En del av pengarna går till nödvändigt underhåll. En annan del av pengarna går till åtgärder som ökar kapaciteten både för gods- och persontåg.

– Det är viktigt både för pendlare och för näringslivet att banan fungerar bra. Trafikverket påbörjade nödvändiga åtgärder under 2011 för att öka bärigheten och går nu vidare med åtgärder som bland annat ska öka kapaciteten, säger Håkan Wennerström, regionchef Trafikverket Region Väst.

I Lysvik kommer ställverket, spåret och två växlar att bytas. Ställverksbytet ger möjlighet till möte med 350 meter långa tåg. Det innebär att kapaciteten blir dubbelt så stor både för gods- och persontrafiken på sträckan mellan Sunne och Torsby.

Dessutom genomför Trafikverket ytterligare åtgärder för att stärka banans bärighet som gör att spåret blir mindre känsligt för frost. Även andra underhållsarbeten kommer att genomföras. 

Vidare kommer tre broar kommer att repareras. Det gäller broarna över Glännebäcken norr om Kil, Lysviksån norr om Torsby sant Aplungsån i Västra Ämtervik.