Goodtech tar kontrakt för upprustning av Göteborgs Central

Foto: Christer Wiik

Goodtechs affärsområde Infra har tilldelats BESTM-entreprenaden Göteborg Central, byte av signalställverk, etapp Olskroken, etapp Västkustbanan och etapp Västra Stambanan. 

Göteborgs Central är ett av världens största ställverkssystem inom järnväg. Det nya signalställverket kommer kunna hantera 1500 växlar och signaler, vilket behövs för att möta de kommande årens ökade tågtrafik.

BESTM-entreprenaden omfattar Elarbeten (belysning, växelvärme, transformatorer, fjärrstyrning), Signalarbeten, Telearbeten och Teknikbyggnader. I bolagets åtagande ingår även markarbeten, kanalisationsarbeten, plattformstak, spårarbeten samt kontaktledningsarbeten. Kontraktsumman uppgår till 146 miljoner kronor och entreprenaden startar omgående och ska vara färdigställd i november 2015.