”Ny järnväg Borås-Göteborg ändrar allt”

Foto: Christer Wiik

Järnvägen mellan Borås och Göteborg är bedrövlig. Den är så dålig att den hindrar folk från ena orten att söka sig till jobb på den andra. Det menar Västsvenska Handelskammaren och pekar på att tre-fyra timmar längre arbetsvecka gör stor skillnad.

En ny undersökning från Västsvenska Handelskammaren visar på stor potential för ökad pendling mellan Borås och Göteborg. Sträckan Helsingborg-Malmö är på kilometern lika lång som Borås-Göteborg – som sedan tidigare har utsetts till Sveriges sämsta järnväg.

Handelskammaren har intervjuat 220 personer som idag pendlar mellan Helsingborg och Malmö för att ta reda på vad det betyder att det där finns en järnväg som ger betydligt kortare restid: En pendlare mellan Borås och Göteborg lägger varje vecka tre-fyra timmar mer på pendling än sin skånska motsvarighet.

Nio av tio tillfrågade anser att de snabba pendlingsmöjligheterna är mycket viktiga för deras boende- och jobbsituation.

– Det är en mycket hög siffra som indikerar en stor potential för att fler boråsare skulle söka jobb i Göteborg och tvärtom, om det fanns en snabbare pendlingsmöjlighet. Idag är det nog många som inte ens ser den möjligheten, säger Stefan Gustavsson, näringspolitisk chef på Handelskammaren.

Enligt undersökningen från Handelskammaren skulle mer än tre av fyra välja att byta jobb eller flytta om inte pendlingsmöjligheterna var så bra mellan Helsingborg och Malmö. Samma förutsättningar mellan Borås och Göteborg skulle för företagen innebära en betydligt större möjlighet att hitta rätt kompetens, enligt Handelskammaren. Idag är det ibland svårt för företagen i Borås att hitta all den spetskompetens som man behöver i Sjuhärad.

– Vi har sett företag som har valt att flytta från Sjuhärad på grund av svårigheten att hitta rätt kompetens. En ny järnväg skulle förändra allt, säger Marcus Holhammar, regionchef i Sjuhärad.

Handelskammaren anser att bättre pendling skulle göra att Göteborg och Borås kunde ses som en gemensam arbetsmarknad. Det skulle göra regionen mer attraktiv att flytta till med större utbud av kompetens, arbetstillfällen samt kultur- och fritidsaktiviteter. Regionen skulle också få ett mer diversifierat näringsliv vilket skulle minska regionens sårbarhet.

– Det är bara positivt med en ny järnväg mellan Borås och Göteborg, säger Marcus Holhammar. Nu måste vi alla hjälpas åt att ligga på för att få till stånd en utbyggnad så snart som möjligt. I och med att Trafikverket lyfte upp den i den senaste stora utredningen så finns chansen till framsteg inför propositionen i höst.

Handelskammaren har i en tidigare rapport undersökt genomsnittshastigheten för tåg på sträckorna mellan Sveriges tjugo största städer. Den rapporten visade att tåget mellan Borås och Göteborg är det klart långsammaste.