Israeliska godstransporter privatiseras

Ett dotterbolag till statliga israeliska järnvägar (ISR) kommer att driva ISR:s frakttjänster med start under tredje kvartalet 2012. Bolaget kommer att etableras juridiskt i slutet av juni och börja privatiseras i början av 2013 då en strategisk partner kommer att ansluta sig.

ISR:s förhoppning är att den nya affärsmodellen ska leda till en fördubbling av godsvolymerna på järnväg och höja de årliga intäkterna till 87 miljoner dollar 2016 och 128 miljoner 2020.

Den partiella privatiseringen av godshanteringen är del av ett större reformpaket för järnvägen som aviserats av den israeliska regeringen tidigare i år. Ett annat dotterbolag, som är på väg att etableras, ska ta över ISR:s fastighetsinnehav.