14 regionaltåg till Laxå nya resecentrum

Foto: Kasper Dudzik

Nu invigs det nya resecentrumet i Laxå, som ska bli ytterligare ett nav i det ökande resandet med snabba regionaltåg på sträckan Göteborg – Skövde – Örebro ­– Västerås - Stockholm.

Den 27 juni invigs Laxås nya resecentrum. Laxå ligger mitt i stråket för ökat regionalt resande till och från Göteborg i väster och Stockholm i öster.

 – Laxå ligger strategiskt med närhet till Örebro och har dessutom direkttåg till både Göteborg och Stockholm, säger Jan Kyrk, regionansvarig på SJ. Det ger möjlighet att kunna ta sig i flera riktningar utan tågbyte.

SJ kör totalt 14 avgångar per dag utan byten till och från de båda storstäderna, om man väljer att byta i Hallsberg finns dessutom ytterligare avgångar att välja på. Tågen är konsekvent SJ:s tvåvåningståg, Dubbeldäckaren, med en topphastighet på 200 km/h.

Laxå med sitt nya resecentrum tillhör Örebro län och ingår därmed i SJs trafiksamverkan med länen i Mälardalen; Örebro, Sörmland, Västmanland, Uppsala och Stockholm.