DSB välkomnar nytt trafikavtal

Danska DSB anser att det nya trafikavtalet i Danmark innehåller många bra inslag. Det breda stödet för kollektivtrafiken välkomnas- Trafikavtalet är en solid investering i kollektivtrafiken och en investering för att skapa en god sammanhängande trafiklösning för såväl pendlare som resenärer i allmänhet, säger Jesper Lok, administrativ direktör på DSB och fortsätter:- Det är glädjande att avtalet ger bättre utnyttjande av trafikkapaciteten utanför rusningstid. Det borgar för bättre utnyttjande av tågen. Samtidigt skapar avtalet större robusthet för att driftplaneringen för landstäckande och regional trafik . Avtalet omfattar även investeringar i långsiktig utveckling av kollektivtrafiken. Det sker genom uppgradering av ellok samt inrättandet av en särskild fond, "Danmark togvalg".

Trafikavtalet som antogs i juni innebär att totalt 2,6 miljarder kronor ska investeras i kollektivtrafik.