Sveaskog inviger egen järnvägsterminal i Nattavaara

Foto: Rune Fossum

Ett timmertåg i stället för 25 timmerbilar. Minskade kostnader, snabbare leveranser och bättre miljö blir vinsterna av Sveaskogs nya virkesterminal i Nattavara, som ska användas för transporter av skogsvirke vid avstånd länge än 20 mil.

Stigande bränslepriser har gjort att kostnaderna för virkestransporter med lastbil ökat de senaste åren. Sveaskog har därför letat efter andra lösningar. Arbetet med en tågterminal inleddes under 2010 tillsammans med Trafikverket, Infranord och anläggningskonsulten WSP. När den nu står klar innebär det stora förändringar för svensk virkestransport.

– Virkestransporter vid avstånd längre än 20 mil blir lönsammare med tåg jämfört med lastbil. Ett tåg kan lasta 1 000 kubikmeter virke, motsvarande 25 lastbilar. Det ger en kostnadseffektivitet såväl som en minskad belastning på miljön, säger Roger Johansson, försäljningschef på Sveaskog MO Norr.

Sveaskog har investerat 10 miljoner kronor i terminalen och äger själv den 400 meter långa rälsen, signalsystemet och växeln. Tack vare närheten till markerna och virket såväl som ett väl utbyggt vägnät till stationen har man valt att placera terminalen i Nattavaara, sex mil söder om Gällivare.

Sveaskogs kunder finns i regel längs kusten, vilket innebär långa transportavstånd från företagets skogar där virket finns. Den nya terminalen blir en viktig länk för att minska lastbilstransporterna och på så sätt få ut virket till kunderna effektivare. Efter sommaren planerar man för att två tåg i veckan ska avgå mot kusten.

– Nästa steg är att under sommaren elektrifiera spåret och utveckla signalsystemet för att dels kunna öka antalet avgångar samt effektivisera tågtransporten. Det är en långsiktig logistiklösning som gör det möjligt att nå fler kunder i Sverige och på sikt kanske även kunder i Europa, säger Anders Järlesjö, logistikchef Sveaskog.