Arup vinner designkontrakt för Santiagos tunnelbana

Santiagos tunnelbana är den mest utbyggda i Sydamerika. Foto: Osmar Valdebenito

Arup har fått kontraktet att utforma ett antal stationer längs två nya linjer på Santiagos tunnelbana. Arbetet är enligt Arup komplicerat och omfattar kommunikationssystem till andra befintliga linjer.  

Santiagos tunnelbana är den mest omfattande i Sydamerika och med två nya linjer, linje 3 och 6, kommer antalet stationer att 28 och nätet är 27 kilometer totalt.

Arups arbete omfattar stationsplanering, tunnel- och stationsventilation, brandteknik, passagerartrafikanalys och optimering av passagerarkomforten.