Leasingbolag beställer 3500 godsvagnar

Leasingbolaget CIT Rail har beställt 3500 godsvagnar från flera tillverkare, för leverans 2012-2013. Godsvagnarna ska användas för transport av olja och gas, för att stödja ökade prospekterings- och borrningsaktiviteter, liksom för transport av råmaterialet  till plast. 

Beställningarna innebär att CIT Rails investeringar i godsvagnar uppgår till 1,5 miljarder dollar sedan 2011. Bolaget är nu, uppger de själva, det tredje största vagnleasingbolaget i Nordamerika med mer än 100 000 vagnar och 450 lok leasade till 500 kunder.

– Det är viktigt att järnvägstransportörer och -speditörer har tillgång till modern utrustning med hög kapacitet som maximerar vagnarnas lasteffektivitet samtidigt som de transporterar gods, säger CIT Rails vd George Cashman.