Ryska järnvägar ska börja använda UIC:s termer

Ryska järnvägar (RZD) har beslutat att ansluta sig till Internationella järnvägsunionens,  UIC, terminologigrupp. UIC:s databas med järnvägsrelaterade termer täcker i dag 22 språk. Däribland svenska. Ryska är också ett av medlemsspråken eftersom Vitryssland är med i terminologigruppen, som kallas Rail Lexic.

Databasen innehåller över 16 000 termer för varje språk och mer än 3000 definitioner. Ett nytt webbaserat verktyg gör det möjligt att lägga in nya termer eller förändringar av termers betydelse i databasen i realtid.