Österrikes järnvägar satsar på ökad säkerhet

Foto: ÖBB

Österrikes Bundesbahn, ÖBB, utrustar drygt 600 kilometer järnvägspår för närvarande med ett nytt kontrollsystem. Därmed har ÖBB tagit ett stort steg mot harmonisering av spårbundna europeiska transporter. 

Berlinföretaget Signon, österrikarnas samarbetspartner vid installering av "European Train Control System (ETCS) Level 2, är en tillverkare av teknisk utrustning för järnvägar. Under de kommande tre åren moderniseras största delen av det österrikiska spårnätet.

Signon är också ansvarigt för det nya kontrollsystemets testprogram och underhåll. Förbättringen jämfört med hittillsvarande systemet Level 1 består bland annat av noggrannare information om tågets hastighet och om den korrekta sträckan.